Over ons

Het Nederlands Vastgoedfonds is een stichting die is opgericht door een jurist met bedrijfseconomische ervaring. Zijn motivatie om het Nederlands Vastgoedfonds op te richten was de volgende:
"ik zag in de financiële wereld twee uitersten, waar investeerders uit kunnen kiezen:
- De kans op hoog rendement door veel risico te nemen (denkt u hierbij aan aandelen)
- Weinig risico nemen tegen een laag rendement, bijvoorbeeld met een spaarrekening.
Een juiste balans tussen een laag risico en een hoog rendement is echter wel mogelijk, omdat wij kennis en zekerheden combineren met het verstrekken van leningen aan ervaren vastgoedbeleggers. De obligatiehouders storten het vermogen en ontvangen een vast rendement. Het Nederlands Vastgoedfonds, de stichting, leent het door aan ervaren vastgoedbeleggers waarbij alle zekerheden in de stichting vallen.'

Het team

Bestuurder: de heer mr. T. van Zoonen

De heer mr. T van Zoonen staat voor u klaar om uw belangen te behartigen en toe te zien op een eerlijke en gedegen bedrijfsvoering. Een juiste gang van zaken is het belangrijkste uitgangspunt. De heer mr. T. van Zoonen bestuurt de Stichting Obligatiehouders en heeft jarenlange ervaring in het behartigen van de belangen van derden. Naast de functie als bestuurder is de heer mr. T. van Zoonen werkzaam voor meerdere gemeenten in Nederland in de functie van senior secretaris van de bezwaarschriftencommissie en als algemeen juridisch beleidsadviseur.

Vennoot KRC accountants: de heer P. de Jong

De heer P. de Jong is van mening dat onderscheid zit in betrokkenheid. Betrokkenheid geeft vertrouwen en leidt tot een solide basis om op voort te bouwen. De heer P. de Jong werkt coachend, soms corrigerend, maar vooral defensief. Ook als accountant voor het Nederlands Vastgoed Fonds werkt hij onder deze voorwaarden.

Het Nederlands Vastgoedfonds heeft KRC accountants in de arm genomen om toe te zien op de interne processen, de administratie en de verslaglegging. De heer De Jong geeft jaarlijks een controleverklaring af omtrent de verantwoording van de belegde gelden en de daaraan toe te rekenen opbrengsten.

Adviseur wet en regelgeving via Klaassen PBOV: de heer M. Klaassen

De vastgoedspecialist die onder andere adviseert voor Vastgoed Belang, de belangenvereniging van vastgoedbeleggers, adviseert ook het Nederlands Vastgoedfonds.

De professionele beleggers aan wie de stichting het geld uitleent op basis van een eerste hypotheekrecht, dienen hun aanvraag neer te leggen bij het fonds, waarbij het fonds de vastgoedspecialist zal vragen om het onderpand op wet en regelgeving te toetsen en bouwtechnisch te inspecteren.

Op deze manier minimaliseert de heer Klaassen alle risico’s voor het fonds en haar beleggers.

Projectnotaris via VBC notarissen: de heer mr. M. Scholten

Marc Scholten is de uitvoerend notaris bij VBC Notarissen. Hij heeft de aktes voor het Nederlands Vastgoedfonds gemaakt en getoetst. Marc heeft een ruime ervaring als notaris en daarmee met het opstellen van dergelijke aktes.

De stichting werkt nauw samen met de projectnotaris. Het kantoor van VBC notarissen zorgt ervoor dat uw geld op de juiste wijze geïnvesteerd wordt middels de juiste, door de notaris gecontroleerde, aktes. De notaris stelt de contracten op en draagt zorg voor de juiste inschrijving van uw eerste hypotheekrecht in het kadaster. Tevens verlopen de betalingen via zijn derdengeldenrekening, zodat u te allen tijde weet dat uw geld veilig wordt belegd.

Directie Dé Beheermakelaar en woordvoerder van het Nederlands Vastgoedfonds: Pim Kuit

Pim Kuit heeft een aanzienlijke ervaring gelet op het plaatsen van fondsen en financiële producten. Hij werkt reeds 25 jaar in de financiële wereld en kent het ‘klappen van de zweep’. Hij is voor u het aanspreekpunt gelet op inhoudelijke vragen. Daarnaast stuurt hij de heren en dames aan die het Nederlands Vastgoed fonds promoten.

Beleggingspanden-financiering.nl B.V.

Beleggingspanden-financiering.nl B.V. te Amersfoort werkt samen met Dé Beheermakelaar en is ondersteunend bij de plaatsing en beheer voor de obligatie.

Plaatsing via: Dé Beheermakelaar B.V.

Dé Beheermakelaar is dé speler in de vastgoedmarkt op het gebied van makelen en financiële diensten. Onze 7 pijlers: Aan- en Verkoop, Verhuur, Beheer, Hypotheken, Verzekeringen, Buitenlands vastgoed en Investeringsprojecten.

Dé Beheermakelaar te Amersfoort fungeert als plaatsingskantoor voor de obligatie. Via dit kantoor verlopen de contacten en zij zijn en blijven gedurende de looptijd uw eerste aanspreekpunt.

De ervaren adviseurs van Dé Beheermakelaar staan voor u klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Bekijk hier onze brochure

Klik op de button hiernaast om de brochure te bekijken.
085 2020 132
Stadsring 105, 3811 HP, Amersfoort