Veelgestelde vragen en antwoorden

Een obligatie is een lening, eventueel met een aantal onderliggende zekerheden, uitgegeven door de overheid of door een bedrijf. Obligaties zijn schuldbewijzen waarbij de kredietnemer periodiek een vooraf afgesproken rentepercentage betaalt aan de kredietverstrekker.
Een stichting is een rechtspersoon. Deze rechtspersoon wordt vertegenwoordigd door de bestuurders. De besluitvorming bij stichtingen ligt in principe in handen van het bestuur.
Dit betreft een van de sterkste rechten in Nederland. De geldgever is de hypotheeknemer (hij verkrijgt het eerste recht van verkoop) of hypotheekhouder. De eigenaar van het onderpand (meestal de geldnemer) heet hypotheekgever. Een hypotheek wordt bij een notaris vastgelegd in een hypotheekakte.
De stichting Nederlands Vastgoedfonds maakt dan gebruik van het recht van parate executie die standaard deel uitmaakt van onze akten.

Parate executie, 3:248/3:268 BW. Het recht van parate executie is het recht van de pandhouder (art. 3:248 lid 1 BW) en hypotheekhouder (art. 3:268 lid 1 BW) om zich zonder executoriale titel op goederen van de schuldenaar te verhalen, zonder dat hij een executoriale titel nodig heeft.

Feitelijk wordt dan, in overleg met de eigenaar van het pand dat als zekerheid is gegeven, het pand verkocht op de markt. Met de opbrengst krijgt u de lening terugbetaald.

Jazeker, de bestuurders zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en maken namens de obligatiehouders de keuze voor de investeringen. Zij letten hierbij op juridische aspecten, maar ook op bedrijfseconomische aspecten. Bij wanbeleid zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk.

Dit betekent feitelijk dat de bestuurders heel nauwgezet zullen werken en alle risico’s zullen mijden, voor zover mogelijk.

Vanaf het moment dat de gelden zijn ontvangen op de rekening van de stichting, zal de rentebetaling starten. Voor stortingen groter dan €1.000.000,- krijgt u een maatwerkoplossing en zal een persoonlijke begindatum worden afgesproken.
De geldlenende partijen hebben een aantal mogelijkheden om aan het einde van de looptijd de lening terug te betalen. Meestal zal dit zijn door een herfinanciering via een bank of een andere financiële instelling, maar dit kan ook door het pand te verkopen.
Het verdienmodel van de stichting is gebaseerd op de rente die de geldlenende partijen betalen. Deze partijen betalen 0,5% meer rente dan uw vaste rendement. Deze 0,5% is de vergoeding die aan de bestuurders van de stichting toekomt. Dit maakt dat u als obligatiehouder niets verschuldigd bent aan het Nederlands Vastgoedfonds.
Jazeker, dit is mogelijk. Wij helpen u dan een nieuwe investering te vinden die uw obligatie overneemt. Voor dit proces rekenen wij geen kosten.
U hoeft uitsluitend voor box 3, de box fiscaal vermogen, de waarde aan te reiken van de obligatie. Over een deel van deze waarde dient u 1,2% belasting te betalen. Er gelden echter wel drempels als vrijstellingen.
De obligatie gaat van start nadat uw gelden zijn ontvangen op de rekening van de stichting. De totale uitgifte bedraagt €4.950.000,-.

Heeft u nog andere vragen?